Diamond White SL 870

Type
Quartzite
Texture
Polished
Size
122"x69"
In Stock
Yes